Pravi naslov za kadrovske rešitve

Kompetence
 

Odličen delavec se od povprečnega razlikuje ravno po tem, ali ima vse potrebne bistvene kompetence ali ne.

Kompetence so (po eni izmed številnih definicij) skupek znanj, sposobnosti, zmožnosti, veščin, lastnosti, talentov, motivacije, prepričanj, vrednot, ki naj bi jih imel posamezni delavec, da uspešno in učinkovito opravi določeno delo ali vlogo. To je torej potencial delavca, da dobro opravlja delo na svojem delovnem mestu.

Čemu je namenjen model kompetenc?

V modelu kompetenc se določijo bistvene kompetence, ki jih mora nujno imeti posameznik za dobro opravljanje dela. Določijo se globalne kompetence (to so tiste, ki veljajo za vsa delovna mesta, saj podpirajo organizacijsko kulturo in predstavljajo vrednote družbe) in specifične kompetence, ki so potrebne na posameznih delovnih mestih. Model kompetenc je uporaben pripomoček pri iskanju in selekciji novih kadrov, saj lahko na razgovorih oz. testiranjih ugotovimo, če ima kandidat potencial za odlično opravljanje dela na delovnem mestu, za katerega se poteguje. Model kompetenc je tudi osnova za izobraževanje, razvoj in napredovanje zaposlenih, načrtovanje nasledstev ter nagrajevanje.

Kako izdelamo načrte za osebni in poklicni razvoj zaposlenih?

Razvitosti obstoječih kompetenc posameznih izvajalcev delovnega procesa je potrebno identificirati in izdelati kompetenčne profile. S primerjavo zahtevanih kompetenc delovnega mesta z dejanskimi kompetencami, ki jih zaposleni ima, ugotovimo, kje so pomanjkljivosti, ujemanja oz. presežki in ukrepamo. Izdelamo načrte za osebni in poklicni razvoj zaposlenih. V primeru, da gre za neskladje med zahtevanimi kompetencami delovnega mesta in dejanskimi kompetencami delavca, lahko poskrbimo, da si jih delavec pridobi (oz. izboljša) z izobraževanjem, treningi, coachingom; lahko pa za to poskrbi tudi delavec sam (samoizobraževanje). V primeru, da delavec izkazuje kompetence, potrebne za druga delovna mesta, se mu lahko ponudi napredovanje ali premestitev na drugo (ustreznejše) delovno mesto. Cilj je, da imamo na vseh delovnih mestih zaposlene delavce, katerih kompetence se ujemajo s kompetencami za delovno mesto. Pri napredovanju zaposlenih igrajo pomembno vlogo tudi karierne poti. Na nivoju podjetja je smiselno začrtati karierne poti, po katerih je napredovanje možno. Na individualni ravni pa se začrta konkretna karierna pot (vertikalno napredovanje), za čas dela na posameznem delovnem mestu pa tudi horizontalno napredovanje (torej napredovanje na delovnem mestu).

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij