Pravi naslov za kadrovske rešitve

Uporabna sistemizacija
 

Sistemizacija delovnih mest

je veliko več kot samo zakonska obveza – je dobra podlaga za vrsto kadrovskih aktivnosti in zmanjšuje tveganja za delovne spore.

Delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev, je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu.

Prav vsak delodajalec pa je v pogodbi o zaposlitvi (med drugim) dolžan določiti naziv delovnega mesta s kratkim opisom dela.

Delavec ima dolžnost in pravico opravljati le tisto delo, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

 

Organizacija, delitev dela, opisi delovnih mest

Dobra sistemizacija delovnih mest mora biti prilagojena velikosti, kompleksnosti in specifikam podjetja in dejavnosti. Izhodišče za pripravo dobre sistemizacije je postavitev dobre organizacijske strukture podjetja, prilagojene konkretnim programom, razvojnim ciljem, tehnologiji dela, zahtevam tržišča in podobno.

Dobra sistemizacija delovnih mest vedno temelji na smiselni delitvi dela, vedno unikatni, prilagojeni konkretnim okoliščinam. Vsebovati mora premišljeno in sistematično urejeno organizacijo delovnih mest.

Rezultat konkretne delitve dela in organiziranosti so delovna mesta kot zaokrožene celote delovnih nalog.

Organizacija delovnih mest pa mora biti tudi dovolj fleksibilna, da omogoča ustrezno obnašanje in kadrovanje podjetja na trgu.

Pomemben del sistemizacije delovnih mest so opisi delovnih mest, ki vsebujejo zlasti dober opis delovnih nalog, obveznosti in odgovornosti, pogoje za opravljanje dela – kompetence.

Iz zapisanega jasno sledi, da sistemizacija delovnih mest ni statičen dokument, zapisan enkrat za vselej, pač se mora bolj ali manj pogosto optimizirati, predvsem pa sproti prilagajati spremembam v podjetju.

 

Sistemizacija delovnih mest – dobra podlaga za vrsto kadrovskih aktivnosti

Uporabna sistemizacija delovnih mest omogoča:

  • učinkovito vodenje
  • učinkovito planiranje novih zaposlitev in izobraževanj,
  • dobro kadrovanje (usmerjeno iskanje in izbor kadrov, pravilno zaposlovanje in uvajanje novih delavcev)
  • objektivno vrednotenje dela
  • stimulativno nagrajevanje
  • premišljen razvoj, izpopolnjevanje in napredovanje kadrov
  • pa tudi utemeljeno sankcioniranje in odpuščanje
  • prestrukturiranje in premeščanje delavcev,
  • ter druge kadrovske dejavnosti.

V kadrovski službi izdelamo zakonsko obvezno in uporabno sistemizacijo delovnih mest.

Obstoječo (mogoče že zastarelo) sistemizacijo posodobimo glede na notranjo organiziranost, spremembe delovnega procesa in potrebne kompetence za opravljanje dela. Pripravimo opise delovnih mest, določimo pogoje za opravljanje dela in kompetenčne profile.

V kadrovski službi izdelamo model kompetenc podjetja in identificiramo razvitost obstoječih kompetenc posameznikov; na tej podlagi izdelamo načrte za osebni in poklicni razvoj zaposlenih.

Če potrebujete uporabno sistemizacijo delovnih mest ali pa želite obstoječo prenoviti, pišite, pokličite!

Predlagali vam bomo izvedbo, prilagojeno vaši situaciji, vas seznanili s ceno in rokom izvedbe.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij